Wybierz dział

Aplikacje internetowe

Aplikacje webowe to odpowiedź na potrzeby klientów, który cenią interaktywność, dynamizm i mobilność. Ułatw im kontakt z Twoją firmą, wykorzystaj wszechobecność smartfonów. Postaw na nowoczesne i wygodne działania. Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów!

Aplikacja internetowa dla Ciebie

Jeżeli czytasz ten tekst to zapewne masz już jakiś ciekawy pomysł na realizację projektu informatycznego w postaci aplikacji. Już na pierwszym spotkaniu doradczym będziesz mógł nam o nim opowiedzieć, a my zadając wiele niezwykle potrzebych pytań, przekujemy Twoje pomysły na gotowe rozwiązania w języku HTML, PHP lub innym.

A oto nasz proces wdrożeniowy w przypadku realizacji każdej aplikacji webowej. Został on podzielony na etapy ułożone w sposób logiczny i chronologiczny, po każdym z nich podejmowane są niezwykle ważne decyzje co do wdrożenia i działania tworzonego oprogramowania internetowego.

Oto odpowiedzi…

  1. Spotkanie doradcze - 2-3 godzinne spotkanie w zespole złożonym z klienta, koordynatora projektu, grafika, osoby z działu marketingu. Omówienie procesów i celów, jakie powinna realizować aplikacja zgodnie z założeniami klienta. Konfrontacja założeń z doświadczeniem i możliwościami informatycznymi planowanego projektu. Spisanie zasobów i wymaganych integracji zewnętrznych, które muszą zostać zapewnione, aby po oficjalnym uruchomieniu aplikacja działała zgodnie z założeniami.
  2. Dokument funkcjonalny - Przygotowanie i omówienie dokumentu funkcjonalnego. Opisanie ról użytkowników, sposobu działania poszczególnych funkcjonalności, konieczności skorzystania z integracji modułów firm zewnętrznych. Sporządzenie dokumentu w formie pisemnej, który będzie służył do weryfikacji wykonanych prac programistycznych.
  3. Podpisanie umowy, ustalenie harmonogramu i wartości poszczególnych etapów wdrożenia.
  4. Przygotowanie projektu graficznego aplikacji - zaprojektowanie widoków aplikacji dla poszczególnych ról jej użytkowników. Weryfikacja wszystkich widoków przez zamawiającego. Zamrożenie projektu graficznego do celów wdrożenia funkcjonalności.
  5. Oprogramowanie funkcjonalności – wdrożenie aplikacji na system CMS na podstawie dokumentu funkcjonalnego i przekazanego do wdrożenia zamrożonego projektu graficznego. Po wykonaniu tego etapu wszystkie funkcje i przyciski powinny działać zgodnie z założeniami, powinny pojawiać się odpowiednie komunikaty informujące o wykonaniu pozytywnych lub negatywnych operacji, na uprzednio skonfigurowaną testową skrzynkę email przekazywane są stosowne powiadomienia.
  6. Testy funkcjonalne – weryfikacja właściwego funkcjonowania aplikacji zarówno przez klienta, jak również przez zespół testowy Crevo.
  7. Integracje zewnętrzne – na tym etapie (jeśli to konieczne) zintegrowane zostają funkcjonalności oprogramowania zewnętrznego np. mapy Google, płatności on-line, programy magazynowe, programy finansowe itp. Weryfikacja poprawności ich działania.
  8. Uruchomienie aplikacji – oficjalny początek działania aplikacji w Internecie.
  9. Szkolenie z obsługi systemu – szkolenie z obsługi systemu CMS, zdanie aplikacji, sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego.

Po przejściu tego procesu jesteśmy pewni należycie wykonanego zadania, a zamawiający otrzymuje w pełni działający i przetestowany produkt w postaci aplikacji webowej.